Đánh giá xếp loại đề tài NCKH&SKCT năm 2016

admin17/12/2016 04:16 PM

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI, SKCT CƠ SỞ

BVĐK HUYỆN TUY AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ

Đánh giá xếp loại đề tàiNCKH&SKCT năm 2016

Kết quả tổng hợp điểm và xếp loại từng đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến như sau như sau:

TT

Tên đề tài NCKH-SKCT

Chủ đề tài

Xếp loại

I. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

1

Tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại khoa Nội Nhi Nhiễm bệnh viện đa khoa huyện Tuy An (6/2015 - 5/2016)

BS Nguyễn Thị Ngọc Dung

Đạt

2

Nghiên cứu bệnh lý người cao tuổi điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện Tuy An năm 2016

BS Lê Văn Cường

Đạt

3

Nhận xét hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại khoa khám bệnh,bệnh viện đk huyện Tuy An năm 2016

CN Nguyễn Minh Trí

Đạt

4

Khảo sát tình hình kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa huyện Tuy An từ 1/2016 - 9/2016

DS Nguyễn Thị Lệ Hà

Đạt

II. Sáng kiến cải tiến

5

Cải tiến kỹ thuật xét nghiệm nồng độ cồn trong máu trên máy sinh hóa tự động A25

CN Trần Minh Quang

Đạt

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN

Tin cùng chuyên mục