Hoạt động

Dịch vụ

Hướng dẫn

  • Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024
    Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024

    Ngày 02/02 hàng năm được chọn làm Ngày Đất ngập nước Thế giới. Chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 là “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người”. Thông điệp này với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên

Thủ tục hành chính

Hình ảnh hoạt động

ảnh hoạt động
hình hoạt động
hoạt động chuyên môn
hoạt đông thăm quan học tập
dự hội thảo GIZ
tọa đàm ngày thầy thuốc
tọa đàm ngày thầy thuốc
dự hội thảo GIZ
Hình ảnh hoạt động bệnh viện
Hình ảnh hoạt động bệnh viện