Bổ sung hướng dẫn tiêm bổ sung và nhắc lại

admin24/02/2022 09:25 AM
Vừa qua, Sở Y tế Phú Yên vừa ban hành công văn số 283/SYT-NVY về việc bổ sung hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại.
Nhằm thực hiện Công văn số 508/BYT-DP ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, Sở Y tế bổ sung hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại như sau:
  1. Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin do Sinopharm sản xuất thì có thể tiêm liều bổ sung và nhắc lại bằng vắc xin do Astrazeneca sản xuất.
  2. Đối với liều dùng vắc xin do Moderna sản xuất:
- Tiêm liều bổ sung, liều dùng là 0,5ml;
- Tiêm liều nhắc lại, liều dùng là 0,25ml (1/2 liều cơ bản) cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng các loại vắc xin.

Tin cùng chuyên mục