CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC”

admin14/11/2023 02:13 PM

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC”

Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Cuộc thi diễn ra từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023 theo múi giờ Việt Nam (GMT+7), tương ứng 3 tuần thi: Tuần thứ nhất từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023; tuần thứ hai từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023; tuần thứ ba từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân; công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp "Báo cáo viên" của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn, các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 10 câu), trong đó có 09 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm.

Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi; mỗi tuần thi, người dự thi được tham gia tối đa 03 lần thi.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn).

Người đạt giải là người có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ.

Mỗi tuần thi có các giải thưởng: 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng/giải; 02 giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải; 03 giải Ba: 1.000.000 đồng/giải; 10 giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và ngành Tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Tin cùng chuyên mục