HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH MPOX (ĐẬU MÙA KHỈ) Ở NGƯỜI

admin07/03/2024 09:47 AM

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh MPOX (Đậu mùa khỉ) ở người (Ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BYT ngày 29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tin cùng chuyên mục