KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

admin20/07/2020 09:01 AM

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Quyết định 972/QĐ-TTgvề việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025".

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), giai đoạn 2020 – 2025 với các mục tiêu cụ thể sau:

  • Trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 02 năm đầu thực hiện Kế hoạch; trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 02 năm tiếp theo và trên 99% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 02 năm cuối thực hiện Kế hoạch;

  • Xây dựng thành công ít nhất 500 cơ sở chăn nuôi lợn và 50 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu lợn, sản phẩm thịt lợn;

  • Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học;

  • Xây dựng thành công ít nhất 02 phòng thí nghiệm quốc gia đạt an toàn sinh học cấp độ III và 02 cơ sở nuôi động vật sạch bệnh để phục vụ nghiên cứu, sản xuất vắc xin DTLCP và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh có nguy cơ lây sang người theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại: Quyết định 972/QĐ-TTgcó hiệu lực từ 7/7/2020.

Tin cùng chuyên mục