Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ chẩn đoán, điều trị, quản lý hen phế quản và COPD

admin08/11/2023 02:59 PM

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ chẩn đoán, điều trị, quản lý hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Ban hành kèm theo Quyết định số 4032/QĐ-BYT ngày 01/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tin cùng chuyên mục