Hoạt động chuyên môn Quý III/2020

admin02/03/2021 03:33 PM
HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH
Báo cáo từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020
STTCác khoaSố lần khámSố lượt điều trị nội trúTổng số ngày điều trị nội trú
Tổng SốTrong đóTổng sốTrong đó
NữBHYTYHCT(Kể cả kết hợp YHHĐ)TE<15 tuổiNữBHYTYHCT(Kể cả kết hợp YHHĐ)TE<15 tuổi
8Khoa Khám - Cấp cứu lưu2007611349193840201214641115084144

SỞ Y TẾ PHÚ YÊN
TTYT HUYỆN TUY ANHOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRỊ
(Báo cáo thống kê Quý III, Năm 2020)
STTKHOASố giường bệnhNgười bệnh vào điều trị nội trúSố ngày điều trị nội trúCSSDGG (%)
(1)(3)(6)(11)
ATổng số:150-
Trong đó nữ :
1Khoa Nội - Nhi -Nhiễm - Cấp Cứu 751,4685,30679
2Khoa Ngoại Tổng Hợp 255291,51968
3Khoa Sản 353821,66153
4Phòng Cấp Cứu Lưu 57914733
5Khoa YHCT và PHCN 103159466
#DIV/0!
Tổng cộng:1502,4899,22768

HOẠT ĐỘNG CẬN LÂM SÀNG
Trung tâm Y tế huyện Tuy An
Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020

STT

CÁC XÉT NGHIỆM

ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ NỘI TRÚ

A

I. XÉT NGHIỆM

13,555

8,032

1

- Huyết học

Tiểu bản

5478

4992

2

- Khác

Tiểu bản

1259

947

3

- Hóa sinh nước tiểu

Tiểu bản

304

14

4

- Vi khuẩn

Tiểu bản

1795

1502

5

- Hóa sinh

Tiểu bản

4719

577

B

II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

5,145

1,554

6

- Siêu âm

Lần

2821

1194

7

- Số lần chụp X-Quang

Lần

2288

360

8

- Khác

Lần

36

0

C

III. THĂM DÒ CHỨC NĂNG

625

598

9

- Khác

Lần

2

0

10

- Điện tim

Lần

623

598

Tin cùng chuyên mục