Trung tâm Y tế huyện Tuy An tiếp đón và tổ chức làm việc với đoàn khảo sát của ĐSQ Hoa Kỳ

admin19/01/2022 04:42 PM

Chiều ngày 19/01/2022, Trung tâm Y tế huyện Tuy An tiếp đón và tổ chức làm việc với đoàn khảo sát của ĐSQ Hoa Kỳ (đợt 2) chuẩn bị chương trình PP22 tại Phú Yên.

Tin cùng chuyên mục