Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

admin22/01/2022 09:10 AM

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 21/01/2022 tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Tuy An đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

Mở đầu chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm trao Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc cho Bác sĩ Nguyễn Văn Đàn đến khi nghĩ hưu.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt công tác năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo công tác Tài chính năm 2021; Báo cáo tiếp thu và giải đáp các kiến nghị thuộc lĩnh vực cơ quan; Báo cáo tiếp thu và giải đáp các kiến nghị thuộc lĩnh vực Công đoàn.

Hội ngội diễn ra hết sức nghiêm túc, tích cực, khẩn trương. 100% viên chức, người lao động nhất trí với Nghị quyết Hội nghị . Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Tuy An diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục