Tập huấn tiêm vắc xin bại liệt IPV

admin19/11/2018 03:55 PM

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN

Triển khai tiêm vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện tuy an

Thực hiện Công văn số 1025/KH-SYT, ngày 23/05/2018 của Sở Y tế về việc Triển khai tiêm vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018.

Trung tâm Y tế huyện Tuy An tổ chức lớp tập huấn Triển khai tiêm vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện tuy an. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG TẬP HUẤN:

- Thông tin về vắc xin IPV, tính an toàn của vắc xin.

- Lưu ý sử dụng đối với vắc xin IPV.

- Hướng dẫn bà mẹ cách chăm sóc và theo dõi sau tiêm chủng.

- Theo dõi phát hiện và xử trí phản ứng saqu tiêm chủng: Thực hiện thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế và công văn số 186/KCB-NV ngày 13/02/2018 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ .

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  1. Tuyến huyện:

- Khoa KSBT-HIV/AIDS: 06 cán bộ

- Khoa khám cấp cứu : 01 cán bộ ( Trưởng/phó khoa)

2. Tuyến xã:

- 16 Trạm Y tế xã, thị trấn: mỗi trạm 02 cán bộ (01trưởng (phó) trạm và 01 cán bộ phụ trách chương trình TCMR  ).

III. ĐỊA ĐIỂM:

-Tại hội trường Trung tâm Y tế huyện Tuy An (tầng 5 Bệnh viện)

IV. GIẢNG VIÊN:

- Bs Nguyễn Văn Đàn

V. THỜI GIAN:  01 ngày 05 /6/2018

VI. KINH PHÍ: Theo quy định nhà nước

Trên đây là Triển khai tiêm vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Tuy An.

Tin cùng chuyên mục